Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Sinds 2004 heeft Scouting Nederland een VOG-beleid dat recht doet aan het bieden van een sociaal veilige omgeving voor jeugdleden, kaderleden, buitengewone leden en plusscouts. In de loop der jaren is het VOG-beleid steeds aangepast op de actualiteit en is de landelijke raad steeds nauw betrokken geweest bij het hele proces.

Nieuwe leiding en kaderleden

Voor al onze (nieuwe) leiding en kaderleden geldt dat Sint Bernardusgroep een VOG aanvraagt. Ten eerste om aan de wet- en regelgeving te voldoen en ten tweede om zeker te zijn dat niemand binnen de vereniging ongewenst gedrag heeft vertoont.

Alle zaken die er mee te maken hebben, kun je vinden door op onderstaande link te klikken:

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag